Heater control systems

Styrsystem för bastu

4 produkter

  Bastu elektriska värmare styrsystem

  Det är ett nöje att på distans slå på bastuaggregatet, justera temperaturen och programmera varaktigheten. Den stora fördelen med en sådan bastustyrenhet är att den kommer att värma bastun till önskad temperatur och sedan hålla den exakt. En annan fördel är temperaturdisplayen där du enkelt och exakt ser den aktuella innetemperaturen i bastun.

  Olika versioner är kontroller, från lokal anslutning till trådlös wi-fi mobilapp

  Dessa styrenheter gör alla samma sak, de låter dig justera och hantera bastuaggregatets drift. Men valet är att göra det lokalt eller trådlöst från din mobiltelefon. Både Sawo Saunova och Innova styr, och Huum UKU kan anslutas till valfri värmare som inte har styrelektroniken redan inbyggd. Kan kopplas till 230V 1-fasanslutning. Dessa kan kopplas till ett husautomationssystem.
  Nyss sedda
  Kiulu 321-MP
  €44,00
  Kiulu 321-MX
  €48,00
  Kiulu 371-MX
  €58,00
  Kiulu 371-MP
  €52,00