Small sauna heaters

Små bastuaggregat

10 produkter

  Bastuaggregat för små bastur

  För en liten bastu behöver du en liten bastuaggregat, och omvänt lämpar sig en liten bastuaggregat endast till en liten bastu. Med denna korrekta bastustorleksbalans blir bastubadet utmärkt, lika bra som i en stor bastu och bastuångan blir full och tillfredsställande.

  Bastuaggregat med 230V 16A vägguttagsström

  Dessa bastuaggregat kan anslutas till en enfas 230V elektrisk anslutning. Med en säkringsstorlek på 16A kan maxeffekten vara 3,6 kW. En bastuaggregat som har en liten mängd stenar värms upp snabbare och har mindre dimensioner, men en bastuaggregat som har en stor mängd stenar säkerställer mycket bra bastuånga tillgänglig även om aggregatet inte kan höja bastuns temperatur till en mycket hög nivå. Så vad är rätt lösning och rätt kompromiss för dig: liten aggregat som passar perfekt i din lilla bastu eller en stor mängd stenar för att garantera bastuångan?
  10 produkter
  Nyss sedda
  Kiulu 321-MP
  €44,00
  Kiulu 321-MX
  €48,00
  Kiulu 371-MX
  €58,00
  Kiulu 371-MP
  €52,00